Radin AG Beograd - inzenjerska geodezija

Inženjerska geodezija obuhvata geodetske radove koji se odnose se na projektovanje i izgradnju objekata i predstavlja jednu od najzahtevnijih geodetskih disciplina jer se prilikom njene primene od geodetskih stručnjaka traži najveća tačnost, bilo da su to izrade geodetskih podloga ili praćenje objekata prilikom izgradnje, tačnost inženjerske geodezije, ne prihvata kompromise.

 • Izrada podloga za potrebe projektovanja-topografskih i katastarskotopografskih planova
 • Obračun kubatura iskopa i nasipa
 • Praćenje objekata prilikom izgradnje•
 • Obeležavanje objekata
 • Kontrola temelja objekta
 • Obeležavanje i kontrola vertikalnosti objekata
 • Kontrola konstrukcije objekata
 • Praćenje sleganja objekata
 • Obeležavanje visina
 • Obeležavanje zadatih pozicija (stubova, zidova, osa…)
 • Kontrola izvedenog stanja zadatih pozicija (stubova, zidova, ploče…)