Radin AG Beograd - katastar nepokretnosti

Katastar nepokretnosti predstavlja osnovni javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima. Licenciranjem naše firme od strane Republičkog geodetskog zavoda, u mogućnosti smo da klijentima pružimo usluge iz ove oblasti.

  • Obnova granica katastarskih parcela – omeđavanje
  • Deoba parcela
  • Formiranje građevinskih parcela
  • Ucrtavanje nepokretnosti i vodova
  • Izrada geodetskog snimka
  • Specifikacija posebnog dela objekta
  • Identifikacija katastarskih parcela